NL

Dolhuys I Museum van de Geest

Voor de realisatie van de nieuwe entree en foyer van het Dolhuys Museum de Geest heeft Seldenthuis Bouwadvies in samenwerking met Seldenthuis Engineering verschillende werkzaamheden verricht. We hebben de constructie geoptimaliseerd en geïntegreerd in het bouwkundige pakket met inachtneming van de bouwfysische aspecten. We hebben op detailniveau oplossingen aangeboden, die zowel uitvoeringstechnische als kostentechnische voordelen voor de opdrachtgever opleverde. Door de complexiteit en de grote variaties in de constructie en gevel, hebben we het 2D ontwerp van de architect en de constructie adviseur omgezet naar een 3D model Dit gaf een beter inzicht in de constructie wat hielp bij een betere en heldere communicatie tussen alle betrokken (bouw)partijen. 

Opdrachtgever

BURGY Bouwbedrijf

Architect / Ontwerp

Verlaan en Bouwstra architecten

Fotografie

Arjen Veldt Fotografie + BURGY Bouwbedrijf

Geleverde diensten

  • Detailberekeningen
  • Productietekeningen
  • Montagetekeningen
  • Constructietekeningen
  • Hoofdberekeningen

Foto`s

SELDENTHUIS HEEFT O.A. SAMENGEWERKT MET: