NL

expertise

nieuwbouw – renovatie – herbestemming – circulair bouwen – woningbouw  utiliteitsbouw – publieke sector  

constructief ontwerpen – advies en ondersteuning – sparringpartner – second opinion  begeleiding – haalbaarheidsstudie

constructieberekeningen – constructietekeningen – rapportages vergunningsaanvragen – bouwplannen – kostenraming en begroting

bouwadvies bij schade, calamiteiten of geschillen – schadeanalyses en -rapportages hergebruik van materialen – BIM 

 

Aannemers

Er ligt een (ver)bouwplan, maar kan dat niet beter, voordeliger, eenvoudiger, slimmer? Dikwijls wel. Wij weten hoe. Laat daarom Seldenthuis Bouwadvies met je meekijken. Ligt er nog geen plan, dan maken we er een. Je kunt ons inschakelen voor tekeningen, berekeningen en advies.  

Meer informatie

Projectontwikkelaars

Als projectontwikkelaar ga je voor optimaal rendement. Onnodig oponthoud wil je hoe dan ook voorkomen. Seldenthuis Bouwadvies begrijpt waar je als projectontwikkelaar mee te maken krijgt en hoe essentieel snel schakelen is. Wij weten aan welke eisen plannen moeten voldoen om te worden goedgekeurd. 

Meer informatie

Architecten

Als architect wil je dat jouw ontwerp met al zijn bijzonderheden en details gerealiseerd wordt. Hoe soepeler dat gaat, hoe beter. Seldenthuis Bouwadvies voorziet en doorziet waar je in de praktijk tegenaan loopt. Bij ‘uitdagingen’ stellen we oplossingen voor om je ideeën technisch mogelijk te maken. 

Meer informatie

circulair bouwen

Seldenthuis Bouwadvies helpt circulaire ambities van opdrachtgevers waarmaken. Circulair bouwen heeft niet alleen te maken met materialen, (de)monteren en constructie van componenten. Het heeft zeker ook te maken met afstemming tussen partijen. Wij hebben de expertise in huis om hierover mee te denken en te adviseren.

Meer informatie

SELDENTHUIS HEEFT O.A. SAMENGEWERKT MET: