NL

Architecten

Constructief advies tijdens het ontwerp en de uitvoering – hoofddraagconstructies – constructief ontwerp – constructieberekeningen en -tekeningen – constructieve veiligheid

Seldenthuis Bouwadvies kan door de ogen van alle partijen kijken, en dat doen we ook. Daarom zijn wij voor architecten de ideale sparringpartner. Respect voor het ontwerp staat namelijk voorop.

Wij komen met slimme oplossingen die vooraf soms onmogelijk leken. We zorgen dat alles voldoet aan de Eurocode en het Bouwbesluit.

Voor advies vooraf, sparren over het ontwerp, (alternatieve) mogelijkheden, kostenraming en begroting, technische uitwerking op een bouwtekening, vergunningaanvraag, haalbaarheidsstudies en BIM. Wij doen er alles aan om het ontwerp tot leven te brengen zoals het bedoeld is.
 

nieuwbouw – herbestemming – renovatie 
utiliteitsbouw – bruggen – kunstwerken

Projecten

Aannemers

Er ligt een (ver)bouwplan, maar kan dat niet beter, voordeliger, eenvoudiger, slimmer? Dikwijls wel. Wij weten hoe. Laat daarom Seldenthuis Bouwadvies met je meekijken. Ligt er nog geen plan, dan maken we er een. Je kunt ons inschakelen voor tekeningen, berekeningen en advies.  

Meer informatie

Projectontwikkelaars

Als projectontwikkelaar ga je voor optimaal rendement. Onnodig oponthoud wil je hoe dan ook voorkomen. Seldenthuis Bouwadvies begrijpt waar je als projectontwikkelaar mee te maken krijgt en hoe essentieel snel schakelen is. Wij weten aan welke eisen plannen moeten voldoen om te worden goedgekeurd. 

Meer informatie

circulair bouwen

Seldenthuis Bouwadvies helpt circulaire ambities van opdrachtgevers waarmaken. Circulair bouwen heeft niet alleen te maken met materialen, (de)monteren en constructie van componenten. Het heeft zeker ook te maken met afstemming tussen partijen. Wij hebben de expertise in huis om hierover mee te denken en te adviseren.

Meer informatie

SELDENTHUIS HEEFT O.A. SAMENGEWERKT MET: