NL

Aannemers

Als aannemer wil je dat het constructief ontwerp duidelijk en goed uitvoerbaar is. Leg het voor aan Seldenthuis Bouwadvies en stel je vragen. Kan het technisch en economisch slimmer? Kan het voordeliger? Kan het minstens net zo goed met ander materiaal of op een andere manier? Wij beoordelen het bestaande of we creëren een aangepast of nieuw ontwerp. Ook kunnen we een second opinion verrichten.

We adviseren en ondersteunen je in elke fase van het proces, ook bij de uitvoering van de werkvoorbereiding. Met Seldenthuis Bouwadvies heb je één partij die het traject van a tot z kan verzorgen. 

Voor begrotingen en kostenraming, ontwerp en bouwplan, advies en ondersteuning in elke fase, uitvoering werkvoorbereiding, technische uitwerking op een bouwtekening, vergunningaanvraag, sondeeronderzoek en funderingsadvies, onderzoek en advies bestaande bouw, begeleiding tijdens de bouw en BIM. Seldenthuis Bouwadvies doet en denkt mee met aannemers, op 'moelijke momenten' of gedurende het hele traject.


Constructieberekeningen en -tekeningen – hoofddraagconstructies – constructief advies tijdens het ontwerp en de uitvoering – constructief ontwerp – constructieve veiligheid

Projecten

Projectontwikkelaars

Als projectontwikkelaar ga je voor optimaal rendement. Onnodig oponthoud wil je hoe dan ook voorkomen. Seldenthuis Bouwadvies begrijpt waar je als projectontwikkelaar mee te maken krijgt en hoe essentieel snel schakelen is. Wij weten aan welke eisen plannen moeten voldoen om te worden goedgekeurd. 

Meer informatie

Architecten

Als architect wil je dat jouw ontwerp met al zijn bijzonderheden en details gerealiseerd wordt. Hoe soepeler dat gaat, hoe beter. Seldenthuis Bouwadvies voorziet en doorziet waar je in de praktijk tegenaan loopt. Bij ‘uitdagingen’ stellen we oplossingen voor om je ideeën technisch mogelijk te maken. 

Meer informatie

circulair bouwen

Seldenthuis Bouwadvies helpt circulaire ambities van opdrachtgevers waarmaken. Circulair bouwen heeft niet alleen te maken met materialen, (de)monteren en constructie van componenten. Het heeft zeker ook te maken met afstemming tussen partijen. Wij hebben de expertise in huis om hierover mee te denken en te adviseren.

Meer informatie

SELDENTHUIS HEEFT O.A. SAMENGEWERKT MET: